Belysningsdesigners

Ljusdesignkonsulter måste ha både kreativa färdigheter och goda kunskaper inom belysningsindustrin. De bör kunna utforma den mest lämpliga arkitektoniska belysningslayouten för alla situationer.

Konsultens roll är att ta hänsyn till alla ovanstående överväganden när:

– Att göra rätt val när det gäller armaturer.
– Designa de mest lämpliga belysningslayouterna.
– Att välja rätt belysningsnivåer, och;
– Se till att nödarmaturer är korrekt placerade vid behov.

Kunder har olika krav. Vissa kunder tenderar att föredra att överlåta all design till erfarna, professionella Lighting Design Consultants medan andra, särskilt de med kreativ stil, gillar att ta ett mer praktiskt tillvägagångssätt och kanske vill engagera sig mer i ljusdesignprocessen.

Leave a Reply