Landskap Belysningsdesign

Det bästa sättet att börja designa din belysning är att rita ett enkelt diagram över din trädgård och var dess huvudsakliga egenskaper finns. Du bör också rita var kraftpunkterna finns på kartan så att du vet var alla ledningar från belysningen måste hamna.

När du väl har en karta kan du börja bestämma var du vill att ljuset ska fokusera.

När du väl har bestämt dig för var och vad du vill att lamporna ska belysa måste du tänka på hur mycket belysning du ska använda. För mycket belysning rekommenderas inte. Tanken är inte att skapa en dagtidseffekt i din trädgård på natten eftersom det inte bara kommer att se bra ut utan det är också ljusföroreningar. Försök istället hitta ett sätt att subtilt använda belysning för att markera de mest attraktiva områdena i trädgården. Var hänsynsfull mot resten av ditt grannskap eftersom det är osannolikt att de vill ha mycket ljusföroreningar varje kväll.

Eftersom lamporna kommer att tändas varje kväll i din trädgård bör du tänka på hur du kan vara miljövänlig och även minska din elräkning. Du kan få soldriven utomhusbelysning för detta. De är också användbara eftersom du inte behöver oroa dig för att placera dem nära ett eluttag.

Leave a Reply